โรคอ้วนคืออะไร ? ภัยใกล้ตัวที่มาพร้อมกับความเสี่ยงหลายโรค

เนื้อหาบทความ

โรคอ้วนถือเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบัน ในประเทศไทยเอง สถิติการเป็นโรคอ้วนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับหลายๆ โรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, และโรคความดันโลหิตสูง การทำความเข้าใจถึงโรคอ้วนและการเรียนรู้วิธีการจัดการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โรคอ้วนไม่เพียงแต่เป็นสภาพที่แสดงถึงการมีน้ำหนักตัวเกินเท่านั้น แต่ยังเป็นภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายมากจนเกินไปจนอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพได้ ภาวะนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยรวม ในบทความนี้ เราจะพามาเรียนรู้กันว่า โรคอ้วนคืออะไร ? ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ผลกระทบที่ตามมา และวิธีการป้องกันและจัดการกับโรคอ้วน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และเข้าใจถึงความจำเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพในด้านนี้อย่างจริงจัง


โรคอ้วนและผลกระทบต่อสุขภาพ

โรคอ้วนและผลกระทบต่อสุขภาพ

โรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในวงกว้าง จากข้อมูลในปี 2022 มีผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวนประมาณ 2.5 พันล้านคนที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่กว่า 890 ล้านคนที่มีสถานะเป็นโรคอ้วน นั่นหมายความว่าประมาณ 43% ของผู้ใหญ่ทั่วโลกมีน้ำหนักเกินหรืออ้วน สถิตินี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ที่มีน้ำหนักเกินได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 25% ในปี 1990 ส่วนความชุกในเด็กและวัยรุ่นนั้น มีอัตราการเพิ่มขึ้นจาก 8% ในปี 1990 เป็น 20% ในปี 2022

ในประเทศไทย โรคอ้วนก็เป็นปัญหาที่กำลังรุนแรงขึ้นเช่นกัน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการเกิดโรคอ้วนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพบว่ามีประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มวัยทำงานมีน้ำหนักเกินหรืออ้วน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูงและการขาดการออกกำลังกาย

ผลกระทบต่อสุขภาพ

โรคอ้วนไม่เพียงแค่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลกระทบทางจิตใจด้วย การเป็นโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ, เบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, มะเร็งบางชนิด และโรคกระดูกและข้อ นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญในร่างกาย การรับมือกับโรคอ้วนจำเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่สุขภาพดี, การกำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ, และการสนับสนุนจากนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี การเพิ่มความตระหนักรู้และการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศไทยและประเทศต่างๆ สามารถจัดการกับภาระของโรคอ้วนได้ดียิ่งขึ้น


ความหมายและการจำแนกประเภทของโรคอ้วน

ความหมายและการจำแนกประเภทของโรคอ้วน

โรคอ้วนเกิดจากการสะสมไขมันในร่างกายมากเกินไปจนอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ การจัดการกับโรคอ้วนไม่เพียงแต่ต้องเน้นไปที่การลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าใจและปรับปรุงสุขภาพโดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรคอ้วนคืออะไร ?

โรคอ้วนถูกนิยามว่าเป็นภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมมากจนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีความเกี่ยวข้องกับหลายๆ โรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ, เบาหวานชนิดที่ 2, โรคความดันโลหิตสูง และบางชนิดของมะเร็ง โรคอ้วนไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยรวมด้วย

วิธีการวัดและจำแนกประเภทของโรคอ้วน

1. ดัชนีมวลกาย (BMI)

ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและจำแนกประเภทโรคอ้วนอย่างแพร่หลาย มันคำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงของบุคคล:

 • ปกติ: BMI อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9
 • น้ำหนักเกิน: BMI อยู่ระหว่าง 25 ถึง 29.9
 • อ้วนระดับที่ 1: BMI อยู่ระหว่าง 30 ถึง 34.9
 • อ้วนระดับที่ 2: BMI อยู่ระหว่าง 35 ถึง 39.9
 • อ้วนรุนแรง: BMI 40 หรือสูงกว่า

2. การวัดรอบเอว

การวัดรอบเอวเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะสมไขมันในบริเวณช่องท้องซึ่งอาจนำไปสู่โรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจ การวัดที่แสดงถึงความเสี่ยงสูงคือรอบเอวมากกว่า 102 เซนติเมตร (40 นิ้ว) สำหรับผู้ชาย และมากกว่า 88 เซนติเมตร (35 นิ้ว) สำหรับผู้หญิง


สาเหตุของโรคอ้วน

สาเหตุของโรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นภาวะที่มีหลายปัจจัยร่วมกัน โดยสาเหตุของโรคอ้วนสามารถจำแนกปัจจัยเหล่านี้ออกเป็นสามหมวดหมู่หลักๆ ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม, พฤติกรรมการกิน ,การออกกำลังกาย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ละปัจจัยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเสี่ยงของการพัฒนาโรคอ้วนในแต่ละคน

ปัจจัยทางพันธุกรรม

พันธุกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคอ้วน จากการวิจัยพบว่า มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสะสมไขมันและการควบคุมอาหารในครอบครัว ยีนบางตัวได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับภาวะอ้วน โดยเหล่านี้สามารถทำให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนมากขึ้นผ่านการอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นความอยากอาหารและอิ่มเร็ว

พฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย

พฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถควบคุมได้ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อน้ำหนัก การบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูง, ไขมันสูง และน้ำตาลสูงโดยไม่มีการออกกำลังกายที่เพียงพอจะนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนัก การขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ร่างกายใช้พลังงานน้อยลง ทำให้แคลอรี่ส่วนเกินแปรเป็นไขมันสะสมในร่างกาย

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสังคม

สิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “obesogenic” คือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงและการใช้ชีวิตแบบขาดการเคลื่อนไหว การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพต่ำแต่ราคาถูก, การขาดพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย, และแรงกดดันทางสังคมที่สนับสนุนพฤติกรรมไม่เอื้อต่อสุขภาพสามารถทำให้เกิดโรคอ้วนได้


ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคอ้วน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคอ้วน

โรคหัวใจ

โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหัวใจขาดเลือด, และหัวใจล้มเหลว การมีน้ำหนักเกินส่งผลให้เกิดความเครียดและภาระหนักต่อหัวใจ ซึ่งต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังร่างกายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

เบาหวานชนิดที่ 2

โรคอ้วนเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับการพัฒนาเบาหวานชนิดที่ 2 ไขมันส่วนเกินทำให้ร่างกายทนต่ออินซูลิน (insulin resistance) ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และอาจนำไปสู่เบาหวานในที่สุด

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงอีกหนึ่งโรคที่มักพบในผู้ที่มีโรคอ้วน ไขมันในร่างกายสามารถส่งผลให้หลอดเลือดแข็งและเกิดการตีบตัน ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเพื่อผลักดันเลือดผ่านหลอดเลือดที่แคบลง

ผลกระทบทางจิตใจ

โรคอ้วนมักนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวล, ภาวะซึมเศร้า, และแม้กระทั่งปัญหาด้านภาพลักษณ์ของตนเอง ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับน้ำหนักตัวอาจส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองและคุณภาพชีวิตโดยรวม


การป้องกันและการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

การป้องกันและการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

การป้องกันโรคอ้วนและการลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปรับปรุงและรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด มีหลายวิธีที่สามารถทำได้เพื่อช่วยลดและควบคุมน้ำหนัก โดยมีรายละเอียดการป้องกันและการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพดังนี้

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน

 • บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ: เน้นการกินผัก ผลไม้ และข้าวโพดเต็มเมล็ด ซึ่งมีไฟเบอร์สูงและช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ดี
 • ลดการบริโภคอาหารแปรรูป: อาหารที่ปรุงสำเร็จและอาหารที่มีน้ำตาล ไขมันสูง ควรถูกจำกัด
 • ควบคุมปริมาณอาหาร: ใช้จานขนาดเล็กเพื่อช่วยจำกัดขนาดของส่วนที่กิน เพื่อป้องกันการบริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกาย

การเพิ่มการออกกำลังกาย

 • กิจกรรมทางกาย: ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ในระดับปานกลาง อาทิเช่น การเดินเร็ว หรือ 75 นาทีต่อสัปดาห์ในกิจกรรมที่มีความเข้มข้นสูง เช่น การวิ่งหรือการเต้น
 • รวมการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน: เช่น การใช้บันไดแทนลิฟต์ หรือจอดรถไกลกว่าปกติเพื่อเพิ่มการเดิน

การจัดการกับปัจจัยความเครียด

 • การนอนหลับ: ให้ความสำคัญกับการนอนหลับให้เพียงพอ การนอนหลับไม่เพียงพอสามารถกระตุ้นความอยากอาหารและลดการเผาผลาญพลังงาน
 • จัดการความเครียด: ความเครียดสามารถทำให้หันไปบริโภคอาหารมากเกินความจำเป็นได้ การฝึกโยคะ การทำสมาธิ หรือการปรึกษาจิตเวชสามารถช่วยจัดการความเครียดได้

การรับคำปรึกษาและการสนับสนุน

 • ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ: หากเป็นไปได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลในการลดน้ำหนัก
 • การสนับสนุนจากชุมชน: การมีกลุ่มสนับสนุนหรือการเข้าร่วมกลุ่มลดน้ำหนักสามารถช่วยให้รู้สึกมีกำลังใจในการปฏิบัติตามแผนการลดน้ำหนักได้

จากบทความนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่า โรคอ้วนคืออะไร ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคอ้วนและผลกระทบที่ตามมาที่ส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน โรคอ้วนเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงอื่นๆ มากมาย การตระหนักถึงภัยใกล้ตัวนี้และการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วนจึงมีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้การป้องกันและจัดการกับโรคอ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การรักษากิจวัตรการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาสุขภาพนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คำถามที่พบบ่อย

1.โรคอ้วนคืออะไร?

โรคอ้วนเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ร่างกายมีไขมันสะสมมากเกินไปจนอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน และความดันโลหิตสูง มันถูกวัดโดยใช้ดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งค่าที่ 30 หรือสูงกว่าถือว่าเป็นโรคอ้วน

2.ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดโรคอ้วน?

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน รวมถึงพันธุกรรม, พฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม (เช่น การบริโภคอาหารแคลอรี่สูงและไขมันสูง), การขาดการออกกำลังกาย รวมไปถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

3.โรคอ้วนมีผลต่อสุขภาพอย่างไร?

โรคอ้วนสามารถนำไปสู่ภาวะสุขภาพร้ายแรงหลายอย่าง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด, เบาหวานชนิดที่ 2, โรคกระดูกและข้อ, บางประเภทของมะเร็ง, และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถลดคุณภาพชีวิตและทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจได้

4.โรคอ้วนสามารถป้องกันและรักษาได้อย่างไร?

การป้องกันและการรักษาโรคอ้วนประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกาย การรับปรึกษาจากแพทย์และนักโภชนาการเพื่อวางแผนการกินที่สมดุลและแผนการออกกำลังกาย สำหรับกรณีที่รุนแรงอาจต้องพิจารณาใช้ยาหรือการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก การมีส่วนร่วมของทีมแพทย์หลายสาขาอาจช่วยให้การจัดการโรคอ้วนได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น


อ้างอิงจาก