Tags :ยาแก้ซึมเศร้า

Knowledge

คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า? ใช้ ยาแก้ซึมเศร้า แล้วหายจากโรคได้ไหม?

โรคซึมเศร้าไม่ได้อาการดีขึ้นทันทีที่กิน ยาแก้ซึมเศร้า การรักษาต้องใช้เวลา การรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้ามีความสำคัญ ควรช่วยดูแลเรื่องการกินยาRead More