การจัดการความเครียด ⅼ ข้อมูลจากงานวิจัยถึงวิธีการที่ได้ผลและไม่ได้ผล

เนื้อหาบทความ

การจัดการความเครียด เป็นสิ่งสำคัญที่คุณทำความเข้าใจเพื่อหาแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมกับคุณได้ เพราะ ‘ความเครียด’ คือประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ มันเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม วิธีที่จัดการกับความเครียดก็สามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยรวมได้ ปัจจุบันนี้ มีงานวิจัยใหม่ ๆ แสดงเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความเครียด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกว่าอะไรได้ผลและอะไรใช้ไม่ได้ในการจัดการความเครียดมากมาย ในบทความนี้ เราจึงจะพาคุณมาหาคำตอบเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกัน

ทำความเข้าใจความเครียดและผลกระทบของมัน

ทำความเข้าใจความเครียดและผลกระทบของมัน

ความเครียด คือ การตอบสนองทางจิตใจและร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทาย (Stressors) ที่เกิดขึ้น การตอบสนองนี้อาจมีทั้งในด้านลบและด้านบวก โดยความเครียดแบบบวกสามารถกระตุ้นให้เราพัฒนาและปรับปรุงตัวเองได้ ในขณะที่ความเครียดแบบลบอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหากมีระดับความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การรับรู้ความเครียด

การรู้จักสัญญาณของความเครียดในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถปรากฏออกมาในหลายรูปแบบ เช่น

 • ทางกายภาพ: ปวดหัว ความเมื่อยล้า การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก หรือปัญหาด้านการนอนหลับ
 • ทางอารมณ์: ความรู้สึกวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย หรือความรู้สึกหดหู่
 • ทางพฤติกรรม: การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท้าทาย การใช้สารเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา หรือการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลกระทบทางกายภาพ

ผลกระทบทางกายภาพ

ความเครียดที่ไม่ได้รับการจัดการอาจนำไปสู่ปัญหาทางกายภาพที่รุนแรง เช่น

 • ระบบหัวใจ: ความเครียดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง
 • ภูมิคุ้มกัน: ความเครียดอาจส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 • ระบบการย่อยอาหาร: รวมถึงปัญหาอย่างกระเพาะอาหารและโรคกระเพาะ ทำให้ความเครียดมีผลต่อลำไส้เป็นอย่างมาก

ผลกระทบทางจิตใจ

ผลกระทบทางจิตใจ

นอกเหนือจากผลกระทบทางกายภาพแล้ว ความเครียดเรื้อรังยังเป็นปัจจัยหลักของปัญหาสุขภาพจิตหลายอย่าง รวมถึงโรควิตกกังวลและซึมเศร้า มันสามารถทําให้อาการแย่ลงและทําให้การฟื้นตัวยากขึ้น การเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดและสุขภาพจิตจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความเครียดยังสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ รวมถึง

 • ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า: ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตระยะยาว
 • ปัญหาการจดจ่อ: การเพิ่มระดับของความยากลำบากในการโฟกัสและการตัดสินใจ
 • ระดับพลังงาน: ความเครียดสามารถลดระดับพลังงาน ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่อง

การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด

ความเครียดก่อให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยาในร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทําให้ร่างกายพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามที่รับรู้ได้ ปฏิกิริยาแบบ “สู้หรือหนี” นี้สามารถช่วยชีวิตได้ในสถานการณ์อันตรายได้ แต่เมื่อถูกกระตุ้นบ่อยเกินไป ก็อาจทำให้สุขภาพของเราแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป

งานวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการความเครียด

งานวิจัยเกี่ยวกับ-การจัดการความเครียด

 • สติและการทําสมาธิ : งานวิจัยในช่วงหลัง ๆ แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าการมีสติและการทำสมาธิสามารถลดระดับความเครียดได้อย่างมาก การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยโดยการมุ่งความสนใจไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและส่งเสริมการรับรู้ความคิดและความรู้สึกโดยไม่ตัดสิน ซึ่งการทำสมาธิรับว่าส่งผลเป็นอย่างดีต่อทั้งสุขภาพกายและใจ ทำให้ยังอาจลดอาการโรคแพนิคได้อีกด้วย
 • การออกกำลังกาย : การออกกําลังกายเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับในการจัดการความเครียด มันช่วยได้ไม่ใช่แค่ใช้ฮอร์โมนความเครียดเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นการหลั่งเอนดอร์ฟิน ซึ่งเป็นสารเคมีความสุขตามธรรมชาติของร่างกายอีกด้วย
 • การสนับสนุนทางสังคม : การมีเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งมีความสําคัญยิ่งต่อการจัดการความเครียด งานวิจัยชี้ว่าการสนับสนุนทางสังคมสามารถบรรเทาผลกระทบของความเครียด และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตที่ดีกว่า

วิธีจัดการความเครียดที่อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 • ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกัน : การทําหลายอย่างพร้อมกันสามารถเพิ่มความเครียดและลดประสิทธิภาพของงานที่ทำได้ งานวิจัยใหม่ ๆ ชี้ว่าการโฟกัสที่งานหนึ่ง ในครั้งหนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดการความเครียด
 • อาศัยเทคนิคผ่อนคลายเพียงอย่างเดียว : แม้ว่าเทคนิคผ่อนคลาย เช่น การหายใจเข้าลึก ๆ หรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบค่อยเป็นค่อยไปจะมีประโยชน์ แต่เทคนิคเหล่านี้มักจะใช้ร่วมกับวิธีอื่น ๆ ได้ดีที่สุด เช่น กลยุทธ์ด้านการรับรู้และพฤติกรรม
 • ใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรเทาความเครียดมากเกินไป : การพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาความเครียด เช่น การเล่นเกมหรือเข้าโซเชียลมีเดีย บางครั้งอาจมีผลตรงกันข้าม ทําให้รู้สึกเครียดและโดดเดี่ยวมากขึ้น

การจัดการความเครียด ที่ได้ผลดีในชีวิตประจําวัน

การจัดการความเครียด-ที่ได้ผลดีในชีวิตประจําวัน

 • ผสมผสานสติเข้ากับชีวิตประจําวัน : สติสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลา มันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปัจจุบันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการกิน เดิน หรือฟังเพลง
 • ออกกําลังกายให้เป็นนิสัย : การผสมผสานกิจกรรมทางกายเข้ากับกิจวัตรประจําวันไม่จําเป็นต้องหมายถึงการไปยิม การเดินเป็นประจําทุกวันหรือเต้นในห้องก็ให้ประโยชน์ได้
 • ปลูกฝังความสัมพันธ์ทางสังคม : การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นส่วนสําคัญของการจัดการความเครียด ซึ่งอาจหมายถึงการติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว การเข้าร่วมชมรมหรือกลุ่ม หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
 • การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ : ให้คุณเรียนรู้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานและการแบ่งเวลา โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแบ่งเวลาพักผ่อนเพียงพอ
 • การนอนหลับที่เพียงพอ : การนอนหลับที่มีคุณภาพมีผลกระทบต่อการจัดการความเครียดเป็นอย่างมาก ควรสร้างรูปแบบการนอนที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับ

โดยสรุปแล้ว การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพมีความสําคัญต่อการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ งานวิจัยได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของสติ การออกกำลังกาย และการสนับสนุนทางสังคมในการจัดการความเครียด ในทางกลับกัน การทําหลายอย่างพร้อมกัน การพึ่งพาเทคนิคผ่อนคลายโดยไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง และการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอาจไม่ช่วยเท่าไร แต่ด้วยการผสมผสานสติเข้ากับชีวิตประจําวัน ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้น คุณจะสามารถสร้างกรอบการจัดการความเครียดที่แข็งแกร่งได้

คําถามที่พบบ่อย

1. วิธีจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพที่สุดตามงานวิจัยล่าสุดคืออะไร?

สติ การทําสมาธิ และการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพที่สุดตามงานวิจัย

2. การออกกําลังกาย ช่วยลดความเครียดได้จริงหรือไม่?

การออกกําลังกายเป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่มีพลัง ไม่เพียงแต่ช่วยใช้ฮอร์โมนความเครียดเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นการหลั่งสารเอนดอร์ฟินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุขตามธรรมชาติของร่างกายอีกด้วย

3. ทําไมการทําหลายสิ่งพร้อมกันถึงไม่แนะนําให้ทําเพื่อจัดการความเครียด?

การทําหลายสิ่งพร้อมกันอาจเพิ่มความเครียดและลดประสิทธิภาพได้ การโฟกัสที่งานหนึ่งงานเดียวในคราวเดียวกันมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดการความเครียดโดยทั่วไป

4. เทคโนโลยีช่วยในการจัดการความเครียดได้หรือไม่?

แม้ว่าเทคโนโลยีอาจมีเครื่องมือบางอย่างสําหรับการจัดการความเครียด แต่การใช้มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของโซเชียลมีเดียหรือวิดีโอเกม อาจนําไปสู่ความเครียดและความรู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นได้

อ้างอิง :