Tags :บูลิเมีย

Knowledge

บูลิเมีย (โรคล้วงคอ) กินแล้วล้วงคอนั้นผิดปกติ อาการโรคทางจิตที่อันตราย!

บูลิเมีย อาการกลัวอ้วนเป็นหลักเมื่อทานอาหารเข้าไปแล้วจะรู้สึกผิดกลัวอ้วน และกำจัดเอาอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปออกมา โดยการกินแล้วล้วงคอให้อาเจียนRead More